அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 115

-முனைவர் க.சுபாஷிணி தமிழர் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம், பினாங்கு, மலேசியா மலேசியாவிற்கான தமிழ்மக்கள் புலம்பெயர்வு என்பது நீண்ட வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 114

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர் அருங்காட்சியகம், இலங்கை   முனைவர். க.சுபாஷிணி   தென்னிந்தியாவில் இருந்து காப்பி, கொக்கோ மற்றும் தேயிலைத் தோட்டங்க

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 113.

புனித அன்னை தேவாலய அருங்காட்சியகம், ஹாலே, ஜெர்மனி முனைவர். க.சுபாஷிணி கிருத்துவ சமயத்தில் உள்ள உட்பிரிவுகளில் மிக முக்கியமானது சீர்திருத்தக் கிருத்த

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 112

ஃப்ராம் அருங்காட்சியகம், ஓஸ்லோ, நோர்வே முனைவர். க.சுபாஷிணி மிக அண்மையில் நான் பயணம் மேற்கொண்ட நாடு நோர்வே. நோர்வே நாட்டின் தலைநகரான ஓஸ்ல்லோவில் 106

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 111

நூபியன் அருங்காட்சியகம், அசுவான், எகிப்து   முனைவர். க.சுபாஷிணி   எனது எகிப்துக்கான பயணத்தில் அதன் தலைநகராகிய கைரோவில் உள்ள பிரமிட்களைப்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 110

ஸ்மித்சோனியன் நிறுவன அருங்காட்சியகம், வாஷிங்டன் டிசி, வட அமெரிக்கா முனைவர் சுபாஷிணி   ஒரு மனிதரால் பல காரியங்களில் ஈடுபாடு காட்டமுடியுமா? பல வ

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 109

அங்கோர் தேசிய அருங்காட்சியகம், சியாம் ரீப், கம்போடியா முனைவர் சுபாஷிணி உலகின் பிரமாண்டங்களில் தனக்கெனத் தனியிடம் பெறுவது கம்போடியாவின் அங்கோர்வாட்.

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 108

கசாப்புக்கடை அருங்காட்சியகம், போப்லிங்கன், ஜெர்மனி முனைவர் சுபாஷிணி என்ன..? கசாப்புக்கடைக்கு ஒரு அருங்காட்சியகமா என ஆச்சரியமாக இருக்கின்றதா? ஆம். கச

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 107

கருவூர் சேரர் தொல்லியல் அகழ்வைப்பகம், கரூர், இந்தியா முனைவர் சுபாஷிணி கருவூர், கரூர், வஞ்சி என அழைக்கப்படும் கரூர் நகரம் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது.

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 106

உடல் உலகம் (Body Worlds) அருங்காட்சியகம், ஹைடெல்பெர்க், ஜெர்மனி முனைவர் சுபாஷிணி மனித உடல் ஆச்சரியங்கள் பல நிறைந்த ஒரு அதிசயப் பொருள். தாயின் கருமுட

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 105

மார்க்கோ போலோ அருங்காட்சியகம், வெனிஸ், இத்தாலி முனைவர் சுபாஷிணி மார்க்கோ போலோ என்ற பெயர் இன்று வணிக நிறுவனங்கள் சில தமக்குச் சூட்டிக் கொண்ட பெயர்களா

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 104

கோத்தே (Goethe) அருங்காட்சியகம், டூசல்டோர்வ், ஜெர்மனி முனைவர் சுபாஷிணி தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. (திருக்குறள்)

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 102

அப்ரோடையாஸிஸ் அருங்காட்சியகம், அனாத்தோலியா, துருக்கி முனைவர் சுபாஷிணி அப்ரோடைட் தெய்வத்தின் பெயரில் அப்ரோடையாஸிஸ் என்ற ஒரு நகரம் துருக்கியின் அனாத்த

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 102

வோல்வோ அருங்காட்சியகம், கோத்தபெர்க், சுவீடன் முனைவர் சுபாஷிணி உலகின் உயரிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதோடு அவ்வுயரிய தொழில்நுட்பத்தைப் பொதுமக்களும் ப

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 101.

பார்த்தோல்டி அருங்காட்சியகம், கோல்மார், பிரான்சு முனைவர் சுபாஷிணி அமெரிக்காவை நினைத்தால் நம் மனதில் முதலில் தோன்றுவது பிரம்மாண்டமாக நியூ யார்க் மாநி

Read More