வீழும் நடப்பது வாழும்!

-கவிஞர் இடக்கரத்தான் நிற்பது வீழும் நடப்பது வாழும் நினைவில் வையுங்கள் – உயர் கற்பனை தன்னை மெய்யாய் ஆக்கிடும் காரியம் செய்யுங்கள்! எண்ணம் தன்ன

Read More

அவனருள் கும்பிடடா!

நல்லவை சுமந்து நன்மைகள் ஆற்றின் நாடு போற்றுமடா – நல்லது அல்லவை சுமந்து அல்லல்கள் வளர்ப்பின் அகிலம் தூற்றுமடா!   பிறப்பின் பயனும் பிற

Read More

திகைக்கச் செய்தார்!

-கவிஞர் இடக்கரத்தான் மாவீரன் சிவாஜிபெரும் கோட்டை கட்டும் மகத்தான பணிதனையும் தொடரும் வேளை காவியுடை தரித்தங்கு வந்து நின்ற குருவான ராமதாஸர் தம்மை

Read More

துணைதான் யாரோ?

-கவிஞர் இடக்கரத்தான் வானுக்குக் துணைசெய்யும் நிலவின் தோற்றம்    வயலுக்குத் துணைதானே வரப்பின் ஏற்றம் ஆணுக்குத் துணைசெய்வாள் அழகுப் பாவை    அரசுக்

Read More

வியப்பு தோன்றும்!

கவிஞர் இடக்கரத்தான் வான்நிலவும் கடலிறங்கி நீந்தக் கூடும்    வஞ்சியரும் நெடும்தாடி வளர்க்கக் கூடும் தேன்சிந்தும் மலர்க்கூட்டம் பறக்கக் கூடும்   

Read More

வாகை அள்ளு!

கவிஞர் இடக்கரத்தான் எப்படியோ போகட்டும் நாடு – என்று எகத்தாளம் பேசுவதும் கேடு - தொடர்ந்து தப்புமிக நடப்பதனை துணிச்சலுடன் எதிர்க்கும் மனம் கொள்ளு – த

Read More

கொள்வோம் பங்கு!

விட்டலாச் சாரியாரின் படமும் – பெரும் விந்தைசெய்ய மாறுதுதான் தடமும் – ரத்தம் சொட்டுகின்ற பேய்பிசாசு செய்மாயா ஜாலங்கள் அன்று – கிராபிக்ஸ் – இன்று!

Read More

நீர்க்குமிழ்

நீர்க்குமிழி போல்அழகு காட்டும் பாங்கு நிரந்தரமாய் ஜொலிக்குமென நம்பிக் கொண்டு யார்க்கும்தான் அடங்காது பாயும் வேகம் நட்டாற்றில் மூழ்குமொரு படகின் சோகம்!

Read More