மரபுவழி அறிதலில் தாய்க்குலத்தின் பங்கு

தேமொழி உலக வரலாற்றில் பெண்களின் பங்களிப்பு; அவர்கள் தாங்கள் வாழும் சமுதாயத்திற்கு ஆற்றும் பணிகள் சரியான முறையில் மதிக்கப்படுவதில்லை என்றும், அவர்களது

Read More

புதுயுகம் படைக்கும் மகளிர் தின மகிழ்ச்சி வாழ்த்துகள்..

இராஜராஜேஸ்வரி ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீது என்று எண்ணி யிருந்தவர் மாய்ந்துவிட்டார்;   வீட்டுக் குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டிவைப் போமென்ற விந்தை மனிதர்

Read More

கனவுத் தொழிற்சாலையின் கன்சல்டன்டாக நான்

பேரா. நாகராசன் கன்சல்ட்டன்ட் என்று நான் என்னைச் சொல்லிக் கொண்டால் அது இன்சல்ட்தான் ஆனாலும் தொழிற்துறையில் அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் அப்போது என் வேல

Read More