பாரதி – பஞ்சபூதம் (நாட்டிய நிகழ்ச்சி)

0

வணக்கம்.

‘பாரதி – பஞ்சபூதம்’ என்ற தலைப்பில் நான் தொகுத்து வழங்கிய குறிப்புகளின் அடிப்படையில் இந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

அறிமுக உரை செய்கிறேன்.

வாருங்கள்!

அன்புடன்,
ரமணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *