கவிதைகள் விமர்சனக் கூட்டம்

 

எச்.பீர்முஹம்மது

கவிஞர் ரியாஸ் குரானா, சாகிப்கிரான் கவிதைகள் குறித்த விமர்சன கூட்டம். அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.