இனிய தீப ஒளித் திருநாள் வாழ்த்துக்கள்!

 

அன்னை அபிராமி பத்து

 

அவளொளி அருளொளி!

 

தீபாவளிப் பரிசு

 

ஆடகேச்சுரம – (ஹாட்கேஷ்வர்)* – ஓர் தேவார வைப்புத்தலம

 

இணைய வெளியும் மெய்ப்பாடும் – ஒரு மாற்றுச் சிந்தனை

 

துர்காபாய் தேஷ்முக்

 

 குந்தி – ஒரு பார்வை

 

நேசத்தின் ஒளி தீபத்தின் வழி

 

“ கங்கா ஸ்னானம் ”

 

 வாழ்த்துவோம்…

 

 அன்பெனும் ஒளி

 

ஆனந்த தீபாவளி

 

தித்திக்கும் தீபாவளி!


தீபாவளி நன்னாள்

 

தீபாவளிச் செய்திகள்

 

தீ தான் நீ!

 

‘வல்லமை’ தீபாவளி சிறப்பிதழே

 

தீபங்களும் திரிகளும்

 

தீபாவளியன்று மிருகங்களும் ஸ்பெஷல் தான்!

 

 

மருத்துவர் (சிறுகதை)

 

முந்தி இருப்பச் செயல் (சிறுகதை)

 

சிறுகதை–சிதகு

 

உனக்கும் எனக்கும்…. (சிறுகதை)

 

 

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.