மூன்றெழுத்துக்களின் போர்

க.பிரபு தமிழன்friendshipindex

உரிமை
நம்பிக்கை
எதிர்பார்ப்பின்மை
இன்ப துன்ப பகிர்வு
தோளோடு தோள் ,,,,,, இவைகளனைத்தும்
அக்கால நட்பின் அணிகலன்களாகும்
அன்று மூவாயிரம் சொற்கோவைகள்
கொண்டது நட்பெனும் மூன்றெழுத்துச் சொல்
இன்றோ “பணம்” என்ற மூன்றெழுத்துச் சொல்லுக்கு
அடிமையாயுள்ளதடா

இன்பமோ துன்பமோ
தோழமையின் பலமொன்றே அன்று
இன்றோ இன்பத்தின் பலமே
ஆதிக்கத்திலுள்ளது பணத்திற்காக

அன்றோ அடேய்
உன் வறுமையும் என் வறுமையே
என்றான்
இன்றோ,  தோழா வறுமையா உனக்கு
நான் பின்வருகிறேன்………………..

நட்பின் பொருளறியா மூடர்களே
நட்புக்காக உயிர்துறந்தவரின்
மரபில் வந்தவன் நான்
உன்  பணத்திற்கு நான் அடிமையாக மாட்டேன்
பணம் கொண்ட உயிருள்ள உன் நட்பைவிட
பேசாத தனிமையின் நட்பே
எனக்கு போதுமடா

படத்திற்கு நன்றி

http://www.tumblr.com/explore

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *