சீதாயணம் நாடகப் படக்கதை – ​2​1​​​

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

[சென்ற வாரத் தொடர்ச்சி]

 

நாடகம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியம் : ஓவித்தமிழ்

s1

s2

தகவல் :
1. Bharathiya Vidhya Bhavan Ramayana By C. Rajagopalachari [1958]

2. Valmiki ’s Ramayana, Dreamland Publications, By: Ved Prakash [2001] and Picture Credit to Kishan Lal Verma

3. Mahabharatha By: Rosetta William [2000]

4. The Wonder that was India By: A.L. Basham [1959]

5. The Ramayana & The Mahabharata By: Romesh C. Dutt [1969]

6. Ramayana [Torchlight Publishing] By: Krishna Dharma [2004]

7. http://jayabarathan.wordpress.com/seethayanam/ [நெஞ்சின் அலைகள்]​

8. ​https://www.vallamai.com/?p=21424 [வல்லமை வலைப் பக்கம்]

**************

S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com ] (October 2, 2013) [R-2]

http://jayabarathan.wordpress.com/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *