புத்தாண்டு வாழ்த்து…

செண்பக ஜெகதீசன்index

வெற்றி என்றும் தொடர்ந்திடவே

‘விஜய’வைத் தொடர்ந்து ‘ஜய’வரவில்,

நெற்றி வேர்வை சிந்திடவே

நிலத்தில் உழைக்கும் தோழருடன்

சுற்றம் நட்பு எல்லோரும்

சீரும் சிறப்பும் பலநலனும்

பெற்றே என்றும் வாழ்கவென

புதிய ஆண்டில் வாழ்த்துவமே…!

 

http://muthusamyr.hubpages.com/hub/Tamil-Puthandu-or-Varusha-Pirappu-or-Tamil-New-Year-Day-Festival-observed-by-the-Hindu-Tamils

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க