முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 4
image

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

jay5

jay 6

jay7

jay8

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *