மாதவன் இளங்கோ

மனிதனின் இடுப்புச் சுற்றளவு – 0.001 கிலோ மீட்டர் (என்று வைத்துக்கொள்வோம்)

பூமியின் சுற்றளவு – 40075 கிலோமீட்டர்
வியாழனின் சுற்றளவு – 448969 கிலோமீட்டர்
சூரியனின் சுற்றளவு – 4368175 கிலோமீட்டர்
ரைஜலின் சுற்றளவு – 340717650 கிலோமீட்டர்
மு-செபேயின் சுற்றளவு – 2839313750 கிலோமீட்டர்
கேனிஸ் மேஜோரிசின் சுற்றளவு – 6202808500 கிலோமீட்டர்

இப்படி விரிந்துகொண்டே போகிறது பிரபஞ்சம்…

மேலே நான் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த நட்சத்திரத்தை விட 6202808500000 மடங்கு சிறிய இந்த மனிதனாகிய எனக்கு ஏன் இவ்வளவு அ..ஆ..இ.. இன்னொரு மனிதனோடு என்னை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து?

அகம்பாவம்… ஆணவம்… இறுமாப்பு…!

அந்த மனிதன் ஒருவேளை அந்த நட்சத்திரத்தை விட ஒரு 6202808500000.01 மடங்கு சிறியவனாக இருப்பானா?

தூசு நான்!

ஒருநாளும் என்னை கேலி செய்ததில்லை பிரபஞ்ச அன்னை என் சிறுமை கண்டு!

எனக்கு ஏன் இவ்வளவு அகம்பாவம்.. ஆணவம்.. இறுமாப்பு..?

 universe

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *