திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

 
எனது ‘’சாக்லேட் கிருஷ்ணா’’ 150தாவது ஷோவுக்கு கேசவ்
எனக்களித்த பரிசு இந்த ஓவியம்….
————————————————————————

 

சாக்லேட் கிருஷ்ணாவுக்கு நன்றி வெண்பா ….

crazy

“பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை
நாலும் கலந்து நவநீதன -பாலனை
சாக்லேட் கிருஷ்ணாவாய் செய்தனை கேசவா
வாக்கிலெட்டா வண்ணம் வடித்து”….

நன்றி கிரேசி மோகன் ….

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க