ஓரிடத்தைத் தேர்ந்தெடு!

Elizabeth-Browing2

மூலம் : எலிஸபெத் பிரௌனிங்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

என்னரும் கவிஞனே !  நீ தொடலாம்
கடவுள் தனது படைப்பில்
முற்பட்ட பிற்பட்ட
கானச் சுரங்கள் அனைத்தையும் !
தூய தென்றலில் மௌனமாய் மிதக்கும்
இன்னிசையை மீட்பாய் !

ஆரவார உலகத்தின் கூச்சல்களை
வேரறுப்பாய் நீ !
மனித இனம் கைவிட்ட நற்பலனை
மீட்டு வர
அவரது செவிகளுக்குள் ஊற்றி
மாற்று மருந்தளிப்பது
உன்னிசை !

அவ்வித முடிவுகட்கு உன்னை
அர்ப்பணம் செய்வது
கடவுளின் நியதி !
உனக்காக நான் காத்திருப்பது
எனக்காகத் தான் !
பெரும்பான்மைப் பயன்களுக்கு
எவ்விதம் நான் ஈடுபட வேண்டுமென
எண்ணுகிறாய் நீ
எனக்கி னியவனே ?

ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு
உவகை யோடு
நானும் பாடவா ? அல்லது
மோனத்துடன்
என் மெல்லிய சோக நினைவுகள்
உன் கீதங்க ளோடு கலந்து
ஒன்றிக் கொள்ளவா ?

பாடி மகிழ நமக்கு
ஒரு பைன் மரத்தடி நிழலா ?
அல்லது
பாடாது ஓய்வெடுக்க
ஓர் சமாதியா ?
ஏதேனும் ஓரிடத்தைத்
தேர்ந்தெடு !

********************

Poem -17

Sonnets from the Portuguese

By: Elizabeth Browning

My poet, thou canst touch on all the notes
God set between His After and Before,
And strike up and strike off the general roar
Of the rushing worlds, a melody that floats
In a serene air purely. Antidotes
Of medicated music, answering for
Mankind’s forlornest uses, thou canst pour
From thence into their ears. God’s will devotes
Thine to such ends, and mine to wait on thine.
How, Dearest, wilt thou have me for most use
A hope, to sing by gladly? or a fine
Sad memory, with thy songs to interfuse?
A shade, in which to sing–of palm or pine?
A grave, on which to rest from singing? . . . Choose.

**********

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *