கிரேசி மோகன்

 

தவ சிவன்….Friend Philosopher and Guide….

crazy

“உத்ரக் கிரியை உலகில் முடிந்ததும்
பித்ருக்கள் போவர் பரமகுரு -மித்ரன்
மகாதேவன் கைக்குள் மறுஜென்மம் காண;
சகா,தேவன், தெய்வம், சிவம்”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *