அரங்கனுக்குப்பாமாலை

திருமதி ஷைலஜா அவர்களின் ‘அரங்கனுக்குப் பாமாலை’ என்ற அழகான காணொலி.

 

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AyWOyp4vJGo&w=640&h=385]

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “அரங்கனுக்குப்பாமாலை

  1. பாமாலை இயற்றியதோடு, அதை வாசித்து, ஒளிப்படமாக்கி, எழுத்து – குரல் – காணொலி ஆகியவற்றை இணைத்து, பல்லூடக அனுபவத்தை நல்கிய ‘திருவரங்கப்ரியா’ வுக்கு வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *