Advertisements
திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

 

”மாடோடு ஆடி மகிழ்கின்ற கண்ணனின்,
கோடோ வியம்கேசவ், காண்டீப, -னோடன்று
சாமதான பேததண்டம், செய்தவன் சோர்வகற்றும்,
காமதேனு கீதைப்பால் கிக்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Advertisements
Share

Comment here