ஸ்ரீ மாதா அமிர்தானந்தமயி சரிதம்

மீ.விசுவநாதன்
( பகுதி: இரண்டு )
ஊரும், பிறப்பும்

anandamaye

வாமனன் கேட்டதை
வாக்கு மாறாமல்
தந்த
மாகாபலி தேசம் !

“ஆதி சங்கரர்”,
“நாராயண குரு”வின்
ஆன்ம ஒளிக்கு
அடிப்படை இந்தக்
கேரள வாசம்!
–௦– –௦–
பிறப்பின் ரகசியம்

நாம்
பூமிக்கு வர
அப்பா, அம்மா
ஒரு கருவி !
அவர்கள் ஆசை
வானில்
நாமொரு குருவி!

சுதாமணி ஜனனம்
மலையாள பூமியின்
“பறையகடவு”
கடலோர மீனவ
கிராமத் தழகு!
அந்த
ஆன்மிகச் சோலையில்
ஒரு
ஞான மலர்
கருவாகி
உருவாக்கிப்
பிறந்த”சிசு”
வாய் திறந்து சிரித்தது !
உருவோ
கருப்பாய் இருந்தது !
அதனால்
உறவோ
வெறுப்பை உமிழ்ந்தது !
அந்தக்
கருத்த குழந்தையின்
சிரிப்போ
வெளுப்பை உதிர்த்தது!

மூன்றாவதாகப்
பிறந்ததோர்
பெண்மணி
அவள் பெயர்
“சுதாமணி” !
பெற்ற
அம்மா கூடக்
குற்றம் சொன்னாலும்
சும்மா இருக்கும்
இந்த
அப்பா செல்லப்
“பிதா”மணி !

“தனித்திருத்தல்”

மூன்று வயதில்
சிறுகை அள்ளி
கடல்மண் கூட்டி
வீடு கட்ட
சிறுவர் கூட்டம்
விளையாட அழைக்கும்
சுதாமணியை !
அவள்
இருக்கை கூப்பி
இருகண் மூடித்
தனித்திருக்கும்
கலையில்
தனைமறந்து காண்பாள்
சதாஒளியை !

“அமிர்தபுரி”

உப்புக் காற்று
உடம்பில் பட்டதால்
எப்போதுமே
நன்றி மறவாத
அன்பு ஊற்று !
அதனாலே அவள்
பிறந்த இடமே
“அமிர்த புரியாச்சு!”
ஆடிப் பாடிய
இடமே
“ஞான வெளியாச்சு!”

ஒன்பது வயதில்
சுற்றம் காக்கும்
கடமை உணர்வால்
பசியை மறந்து
அவள் கைகள்
பாத்திரம் தேய்க்கும்!
பணம் சம்பாதித்து
வீட்டில் தந்து
வறுமை தேய்க்கும் !
-௦- -௦-

…….(நம்மோடு இன்னும் தொடர்வாள் அம்மா)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.