திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

keshav
”கோளரி மாதவன் கோகுலம் சென்றதைக்
காளியறி வித்தனள், கந்தன்கை -வேலெரி
எட்டாத ஆகாசத்தில், எட்டாவது தோன்றலை,
சட்டாம்பிள் ளைகம் சனுக்கு”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க