பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ​ரூ​பை​யாத்
ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு
தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

++++++

The garden -1

 

சொல்வது அவர்: சிங்கம், முதலை நடத்திடும்
ஜாம்சையத் புகழெய்திக் குடித்த நீதி மன்றத்தை;
பெருவேடன் பஃஹ்ராமும் உளான்; காட்டுக் கழுதை
தலைமேல் மிதிப்பினும், கலையா தவன் தூக்கம்!

 

19
They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshyd gloried and drank deep:
And Bahram, that great Hunter – the Wild Ass
Stamps o’er his Head, but cannot break his Sleep.

 

 

சிந்திப்பேன் சில நேரம், சிவக்காது ரோஜா,
குருதி சிந்தும் ஏதோர் சீஸர் புதைத்த இடத்தில்;
பூங்கா மடியில் புரளும் செந்நிறச் செடியும்
ஏதோர் எழிற் தலை வீழ்த்திய ஒன்றுதான்!

 
20
I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Caesar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in its Lap from some once lovely Head.

 

இப்பூரிப்பு மூலிகை விதையின் மென்பசுமை
பறக்கச் சிறகு தரும் ஆற்றின் கரைகளுக்கு;
சாய்வாய் அதன்மேல் மெதுவாய்; எழில்
வாயில் தெரியா தெழுமென யார் அறிவார்

 

21.
And this delightful Herb whose tender Green
Fledges the River’s Lip on which we lean –
Ah, lean upon it lightly! for who knows
From what once lovely Lip it springs unseen!

​   ​

தகவல்:

1. http://www.acole.com/novels/timuras/khayyam.html

2.http://poetsgraves.co.uk/Classic%20Poems/FitzGerald/rubaiyat_of_omar_khayyam.htm

3. http://www.omarkhayyamrubaiyat.com/text.htm

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Rubaiyat_of_Omar_Khayyam[November 17, 2015]

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.