“எழுத்தச்சன் சுஜாதா” அவர்களின் நினைவு நாள்….

d54d4d7f-dd10-48ef-9784-960195c4e79e

எழுத்தாளர் சுஜாதா மறைவால் வருந்தி
————————————————-
கதையா ? கவிதையா ? கட்டுரையா ? கேட்போர்க்(கு)
எதையும் வழங்கும் எழுத்துப் -புதையலே
ஸ்ரீரங்க தேவதையே ஏரங்க ராஜனே
பாரிங்கு நீரின்றி பாழ்….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.