தி.விஜயராணி

6940

எங்கே தலைநிமிர்ந்து சென்றாலும்

உன் அருகில் தலை வணங்குகிறேன்

“உன் மகளாக’’

தலைநிமிர்த்தியது நீ என்பதால்.

 

உயிர் ஜனிப்பு

 

பாலைவன நிலத்தினுள்

பதுங்கியிருந்த “பனிக்குடத்தில்”,

நீந்தி விளையாடிய “மீன்” (குழந்தை)

உலகைக் காணவே, அதை

உதைத்து விட்டு வந்தது,

“பிறந்தநாளான” இன்று.

 

 படத்திற்கு நன்றி- கூகிள்

 

1 thought on “முதல் வணக்கம்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க