திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

161106 -New forever -lores

“….”குத்துக்கால் இட்டு குழலூதும் கண்ணனை
நித்தம் கேசவ் நமக்களிப்பு; -சித்தத்தில்
எண்ணமே இல்லாது ஏரார்ந்த கண்ணியின்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது “….கிரேசி மோகன் ….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க