கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்….

 

images

’’நேற்று நடந்ததை நாளை நடப்பதை
மாற்ற முயலாய் மடமனமே -காற்றுன்னுள்
வீசுகையில் தூற்றிக்கொள் வாய்க்கும்பார் புத்தாண்டு
காசுமலர் நாளாய்ப் பிறப்பு’’….

”மத்தாண்ட கண்ணா மகாபா ரதம்செய்தோய்
புத்தாண்டை, ஸ்ரீவில்லிப் புத்தூரின் -தத்தைமேல்
காதல் வயப்பட்டு கல்யாணம் கொண்டவரே
தீதில்லா ஆண்டாகத் தா”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க