திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav
”மத்தாண்டு போலத்தான் புத்தாண்டும் வந்திருக்கு,
பத்தாண்ட(தஸாவதாரம்) கண்ணன் ,பரந்தாமர் -கொத்தாண்டு(மாலைக் கொத்து)
சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி போலெமக்கு
பாடும் பரிசளிகோ பா(நந்தகோபன் செல்லமாய் ‘’கோபா’’)’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க