’’கொத்தனாரு கட்டிவச்ச பங்களால-
குடிபுகுந்தேன் தாய்பத்து திங்களால-
பெத்தநாழி நான் அழ தாய் சிரிச்சாளே-
செத்த நாழி தாய் அழ நான் சிரிச்சேனே….

’’குஸ்தி பயில்வானுக்(கு) ஈடு இணையாக-
ஒஸ்தியாய் நின்றேன் ஓங்கி வக்கனையாக-
அஸ்திவாரம் சரியில்லே என்றார் சங்கிட்டு-
அஸ்திஓரம் என்றார் மண் அங்கிட்டு’’….

கீதா விளக்கம் ‘’ஞானேஸ்வரி’’ படிக்கையில், கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொல்வது….
——————————————————————————————————

‘’மரண(ம்)அமு துக்குண்டோ !, மேகம்கண்(டு) அஞ்சி,
கரணம் அடிக்குமோ காற்று!, -தருணம்
இருளென்று பானு இயங்காது போமோ!,
உறவென்(று) உருகா(து) உழை’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *