திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 
COMPANION….!
——————————

kesav

”COMPANION கண்ணனின் காப்புண்டு, வேய்ங்குழல்
சிம்பெனி கீதை செவிக்குணவு: -நம்பணி
எண்ணியதை நல்கும் யசோதை இளஞ்சிங்கம்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க