kesav

”’பார்த்ததோ(பாட்டனார், குருக்களை) பார்த்தன்! பரமாத்மா உள்ளிருந்து,
வேர்த்ததோ லீலா வினோதம்! : -தீர்த்தர்,(பாற்கடல்)
இணக்கமான அர்ஜுனர்க்கு இங்கித கீதை,
தனக்கவர்தா னேகடைந் து”….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *