கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

‘TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR”….

images

‘TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR”….முடிந்தவரை மொழிபெயர்ப்பு….!

‘’மினுக்குது மினுக்குது விண்ணில்பூ
எனக்கது எனக்கது பிரமிப்பு:
உனக்கிந்த வைரப் பளபளப்பு
துணுக்குற வைக்குது: யார்கொடுப்பு:

மேலே மேலே உலகம் பெரிசு
மாலயர் அரனார் அதைவிடப் பழசு….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க