நீயிருப்பதால்

விவேக் பாரதி

unnamed (1)

நீயிருப்பதால் இங்கு நானிருக்கிறேன் !
நீயசைப்பதால் மண்ணில் நான்நடிக்கிறேன் !
தீயிருப்பதால் என்னைப் பாடவைக்கிறாய் !
திமிருப்பதால் கொஞ்சம் ஓடவைக்கிறாய் !

பூமணத்திலே எழுந்து வார்த்தை தருகிறாய் !
தாமதத்திலே என்னைத் தாங்கிக் கொள்கிறாய் !
தீமனத்தில் நீரையூற்றி நீ தணிக்கிறாய் !
நாமணக்கப் பாடல்தந்து நீ சிரிக்கிறாய் !

ஏங்கவைத்துக் கதறி என்னை எழுதவைக்கிறாய் !
தூங்கவிட்டு பின்னெழுப்பிக் கனவு தருகிறாய்
வாங்கிவிட்ட பாவமென்ன ? என்னைக் கையிலே
தாங்கிக்கொள்ள நேரமென்ன ? வா அணைக்கவே !

மாலைநேரத் தென்றல் போல நீ நுழைகிறாய் !
கோலம்நூறு என்னகத்தில் நீ வரைகிறாய் !
வேலையென்ன பாரினுக்குள் என்னை வைக்கிறாய்
காலமென்னும் நூல்படைத்து நீ அசைக்கிறாய் !

ஒற்றைக் கையில் வீணையோடு நீ ஜொலிக்கிறாய்
கற்றைக் கூந்தல் காற்றிலாட தீ வளர்க்கிறாய் !
நெற்றிக் கண்ணன் பாதியாகி நிமிரவைக்கிறாய்
வெற்றி உண்மை வீரமாகக் கொலுவிருக்கிறாய் !

About விவேக்பாரதி

நமக்குத் தொழில்கவிதை நாட்டிற் குழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோரா திருத்தல் - உமைக்கினிய மைந்தன் கணநாதன் நங்குடியை வாழ்விப்பான் சிந்தையே இம்மூன்றும் செய்! என்கிற மகாகவி பாரதியார் வாக்கை ஆழமாக நம்பிக் கொண்டிருப்பவர். கோவில் மாநகரம் மதுரையில் பிறந்தவர். திருச்சியில் வளர்ந்தவர்.. இப்போது சென்னையில் வசிப்பவர். . தமிழ்ப் பற்று, தேச பக்தி, தெய்வ பக்தி ஆகிய மூன்றும் வேறில்லை என நம்புபவர். காட்சித் தொடர்பியல் மாணவர். தற்போது இதழியலாளர். ஐந்து நூல்களுக்கு ஆசிரியர். வித்தக இளங்கவி, பைந்தமிழ்ச் செம்மல் போன்ற பல பட்டங்களைப் பெற்றவர்.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க