கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம்ன் ஜின் சுப்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

 
இந்த மண்ணில்
அனைத்தும் எரிந்து கருகிக்கிடக்கின்றன!
கற்கள், நீர், மிருகங்கள்
மற்றும் மனிதரும் கூட.

இந்த மண்ணில்,
அனைத்தும் வெகுகாலத்திற்கு முன்பே அளவிடவொண்ணா
ஆழத்தில் புதையுண்டிருக்கின்றன,
தீவிர பதட்டமும், அநித்யமான கலக்கமும்
மற்றும் கோபமும் கூட.

கதிர்வீச்சுடனான காட்டு மலர்களுடனும்
சாறுநிறை கனிகளும்,
மரகத வண்ணத்தில் செழித்தோங்கியிருக்கும்
விண்ணை முட்டும் மரங்கள்.

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *