(  எம் . ஜெயராமசர்மா …. மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா )

 

 

ஹப்பி பேர்த்டே  என்றுபாடும்

கால மதை மாற்றுவோம்

கன்னித் தமிழில் பாட்டுப்பாடி

கலகலப்பை ஊட்டு வோம்

அம்மா பாலில் எமக்குதந்த

அன்னைத் தமிழைப் பாடுவோம்

அன்னியத்தை அணைத்து நிற்கும்

அவலம் அதைப் போக்குவோம் !

 

கேக்கை வெட்டி விளக்கணைக்கும்

கேளிக்கையை விரட்டு வோம்

நாக்கில் இனிமை சொட்டசொட்ட

நல்ல தமிழைப் பாடுவோம்

வீட்டில் உள்ள பெரியவரை

வீழ்ந்து வணங்கி நின்றுமே

வாழ்த்து வாங்கி ஆசிபெற்று

வளமாய் தமிழில் பாடுவோம் !

 

அப்பா அம்மா அருகணைத்து

அக மகிழ்ந்து பாடுவோம்

அக்கா அண்ணா தம்பியோடு

அழகு தமிழில் பேசுவோம்

பக்குவமாய் இனிப்பு வழங்கி

பலரும் மகிழப் பாடியே

செப்பமாகப் பிறந்த நாளை

சிறப்பாய் செய்து மகிழுவோம் !

 

ஆங்கிலத்தில் பாடும் பாட்டை

அகத்தை விட்டு அகற்றுவோம்

அன்னைத் தமிழில் வாழ்த்துப்பாடி

அகம் மகிழச் செய்குவோம்

இனிய பிறந்த நாளையென்றும்

எங்கள் தமிழால் வாழ்த்துவோம்

எங்கள் தமிழின் இனிமையெங்கும்

பொங்க வாழ்த்துக் கூறுவோம் !

 

 

வளங்கொழிக்க வானுயர வாழ்கவென்று வாழ்த்துவோம்

உளம்மகிழ உணர்வுகொண்டு உயர்கவென்று வாழ்த்துவோம்

கருணைகொண்டு கடவுளெம்மைக் காக்கவேண்டி வாழ்த்துவோம்

கன்னித்தமிழ் கொண்டுநின்று பிறந்தநாளை வாழ்த்துவோம் !

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *