இலக்கியம்கவிதைகள்

ஆகாயக் கடல்

 

 

எத் திசையிலும் எப்போதும்

சுழன்றடிக்கலாம் காற்று

அதன் பிடியில்

தன் வேட்கைகளையிழந்த

ஓருருவற்ற வானம்

மேகங்களையசைத்து அசைத்து

மாறிக் கொண்டேயிருக்கிறது
விதவிதமாக வர்ணங்களைக் காட்சிப்படுத்தும்

தொடுவானத்தினெதிரே

ஒற்றை நிறம் நிரப்பிப் பரந்து கிடக்கிறது கடல்
ஆகாயத்தைப் போலவன்றி

சமுத்திரத்தின் இருப்பு

ஒருபோதும் மாறுவதில்லை

எவ்வித மாற்றமுமற்ற
கடலின் அலைப் பயணம்

கரை நோக்கி மாத்திரமே
பருவ காலங்களில்
வானின் நீர்ச் செழிப்பில்

கடல் பூரித்து

அலையின் வெண்நுரையை

கரை முத்தமிடச் செய்கிறது
இராக் காலங்களில்
தூமகேதுக்களின் வழிகாட்டலின்றி

கடற்பயணங்களில்லையென்றபோதும்
ஒன்றுக்கொன்று நேரெதிர்
ஆகாயமும் கடலும்

 

நேரெதிராயினும்

இப் புவியில்

ஆகாயமின்றிக் கடலேது

 

கரை

கால் நனைக்கக் கால் நனைக்கக் கடல்

 

– எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க