கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

ரமண வசனாம்ருதம்….!

இன்று கிரகணம்….!
———————————————-

ரமண வசனாம்ருதம்….!
—————————————————————–

’’அகந்தை கிரகணம் ஆன்ம நிலவுள்
புகுந்து பிடிக்கும் பளிச்சை, -உகந்துன்னுள்,
நானார் விசாரிக்க நம்மைவிட்(டு) ஓடுமது:
சோணா சலரமணன் சொல்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க