“சந்தியா காலத்தில் சங்கரன் தாண்டவம், –

நந்தியிரு கொம்பின் நடுவிலே, -தொந்தியார் ,-

கந்தனார் காண கயிலையில் கற்பகப் –

பந்தலிடப் பங்கில் படர்ந்து “….கிரேசி மோகன்….!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *