திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

IMG_4256

“வாமத்த்தில் தாம்பு, வலத்தால் தயிர்கடைய
ஜாமத்தில் கண்ணன் ஜனித்தது, -பூமத்ய,
பாரம் குறைக்கவல்ல, பாகவத ஓவியக்
காரனிவன் கேசவ்கா க”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க