திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180801 -Vanvihari (on a yaLi) -watercolour -A4- lr 100dpi

யாளிமேல் உட்கார்ந்து, காளியின் சோதரர்(சகோதரர்),
காளிய நர்த்தனர் கட்டளை -போயொளி
தூண்மறைவில் பிற்பாடு நான்வருவேன் சிங்கமாய்
தான்மறைய பிராக்டீஸ்நெட்(NET-PRACTICE) தூண்….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க