திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

070131 Ananda -graphite – A4-cam 300dpi

 

“நேற்றைய கண்ணர்க்கும், நாளைய கண்ணர்க்கும்
வேற்றுமை கேசவ் வரைவதிலே -தோற்றம்
மறைவிலா மாலனோ மானஸசஞ் சாரன்
நிரைநேர் தளைசீர் நமக்கு”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க