திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181122 -DWA indian ink wcol- Canson A4 200gsm 100 dpi – (the tortoise /horse indicates the withdrawing of the senses) – lr
ஆமையாச்சு அசுவம்,சதுரங்கம்(CHESS) ஆச்சு புதிர் ரங்கன் பாரதம்….!
‘’பூபாரம் போக்கவன்று பாரதப் போர்முடித்த
 கோபாலக் கண்ணனே
 ஏக தெய்வம் ஜனார்த்தனம்’’….!
‘’கடல்கடைந்த போதன்று வடவரையை வழுவிடாது
 உடல்சுமந்த ஆமையே
 ஏக தெய்வம் ஜனார்த்தனம்’’….!
”வாட்டிடும் இன்பத்தைக், கூட்டிடும் பேதத்தை,
 போட்டிட நெஞ்சத் தராசினில், -காட்டிடும்,
 வேண்டியதைப் பார்த்திடும், வீரன் அவனழியான்
 காண்டீபம் தானுன் களிப்பு”….கிரேசி மோகன்….!
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க