இலக்கியம்கவிதைகள்மரபுக் கவிதைகள்

பசியின் வலி

– ஏறன் சிவா
பசிக்குப் படையல் படைத்திங்குப்
       பண்பைக் காத்தார் நம்முன்னோர்
புசிக்கும் சோறும் பொய்யாகப்
       புவியில் மாறிப் போனதன்றோ?
பசுவும் நெகிழிப் பை..தின்னல்
       பார்க்க நெஞ்சம் பதைக்கிறதே!
இசையும் மனமும் இருக்கிறதே
      இனியும் பொறுக்க மறுக்கிறதே!
02/04/2018
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க