இலக்கியம்கவிதைகள்

ஓட்டம்

ரா. திவ்யா, பொள்ளாச்சி
கோலாகல மனங்களின்
கூதிர்கால சாரல்கள்
மனித ஓட்டங்கள்
எண்ண முடியாத
பிம்பத் தளிர்களாய் மாறி
நிசப்தத்தை மாற்ற
நீரோடைகளாக…
சிக்கலின் பின்னல்களின்
வாழ்க்கை!
போராட்டங்களைப்
புதிர்களாய்
வெற்றியைப் பதித்துவிட
ஓடுகிறான்!
சோதனையைத் தாண்டி
சாதனையாக்க!
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க