மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா
மெல்பேண், ஸ்திரேலியா


புலம்பெயர்ந்து வந்தாலும்
புலனெல்லாம் பிறந்தமண்ணின்
நலந்திகழும் நினைவுகளை
மறந்துவிட  முடியவில்லை
உளமகிழப் பொங்கிநின்றோம்
உவகையுடன் நாமிருந்தோம்
வளமிழந்தோம் வாழ்விழந்தோம்
புலம்பெயரும் நிலையானோம்!

பண்பாடு  கலாசாரம்
விட்டுநாம் அகலவில்லை
பக்குவத்தை விட்டெறிந்து
பறந்துமே திரியவில்லை
கோயில்பல கட்டினோம்
குலதெய்வம் நிறுவினோம்
காலைமாலை தவறாமல்
கடவுளிடம் முறையிட்டோம்!

சாதிபற்றி எழுஞ்சண்டை
சலசலத்துப் போனது
சரிசமனாய் வாழுதற்கு
உரியநிலம் ஆனது
பேதமெனும் மனப்பேயும்
பேதலித்துப் போனது
என்றாலும் பிறந்தமண்ணின்
ஏக்கம்மட்டும் போகவில்லை!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க