செய்திகள்

“சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும்” – நூல் அறிமுகம்

நூல் அறிமுகம்  –  “சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும்”

ஆசிரியர்-   முனைவர் ஜவஹர் பிரேமலதா (வல்லமைக் குழும உறுப்பினர்)
 நாள்-    29 & 30. 09. 2020

 பிற விவரங்களை அழைப்பிதழில் காண்க.
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க