“சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும்” – நூல் அறிமுகம்

நூல் அறிமுகம்  –  “சங்க காலத்தில் போரும் வாழ்வும்”

ஆசிரியர்-   முனைவர் ஜவஹர் பிரேமலதா (வல்லமைக் குழும உறுப்பினர்)
 நாள்-    29 & 30. 09. 2020

 பிற விவரங்களை அழைப்பிதழில் காண்க.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.