வெறுப்பின் வெப்பப்பூவின் உயிர் கேட்கும் தருணம்

-கவிஞர் பூராம் கந்தகத்தின்  நெடி மூளையில் ஆணியாக அறையப்பட்டுவிட்டது! எத்திசையில் இருந்து தோட்டாக்கள் இதயம் பிளக்குமென்ற பயத்தின் உச்சத்தில் புத

Read More

சூரியனை உட்கொள்ளும் பொழுது

-கவிஞர் பூராம் அமுதஒளி தீண்டலில் பனியாய் நனைந்து உயிாின் உள்ளறையில் குளிா்ந்து ஆன்மகானம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது வெம்மையின் தழும்பளில் சருகா

Read More

சுவரற்ற வீட்டில் எனக்கான தனியறை

-கவிஞர் பூராம் உடல்பூத்து மலர்ந்த நாளொன்றில் காற்றின் இருத்தலைப் போலக் காமம் வாடையின் காற்று உள்ளத்தை உருக்குலைக்க இரவுகள் இங்கிதம் மறந்தொழிய ஊ

Read More

வரைந்த ஓவியத்தில் ஒளிந்துகொண்ட கோடுகள்

-கவிஞர் பூராம் கடந்து சென்ற பாா்வையில் காற்றோடு உறவாடி காலம்காணா வானோடு நிலைத்திருந்து கண்களைக் கேட்டேன் காட்டு அவனது இதயத்தை என்று! காணும்

Read More

சூழல்

கவிஞர் பூராம் தூரலொடு கூடிய பெருமழை கூட்ட நெரிச்சலில் அவளுக்கருகில் அவன் விரும்புவதில்லை இதுபோன்ற நெருக்கத்தை அவளின் பரிசம் அவனை விலக மறுத்த

Read More

கல்வி

-கவிஞர் பூராம் பிஞ்சு விரல்கள் வலி தாங்காமல் மனம் கண்களில் குளம் வலிந்தோடும் கன்னத்தி்ன் நீா் சுட்டது என்னை கூன்விழுந்த முதுகு கவிழ்ந்த

Read More

ஹைக்கூக் கவிதைகள்

கவிஞா் பூராம் (முனைவா் ம.இராமச்சந்திரன்) 1.பிழை. மழழை பேசும் வாா்த்தைகள் அனைத்தும் கவிதை 2. பணமுதலை. உழைத்து உழைத்து அனாதையானது நடுத்த

Read More