வேதாளங்கள் வாழும் கன்னக்குழி

- கவிஞர் பூராம் முகத்தின் அருகில் நிலவின் ஒளி அவளைப் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் முகம்பாா்க்கத் துண்டும்  அவளின் கன்னக்குழி! பூமுகத்தில் வாசனைச் சிரிப

Read More

சுவரற்ற வீட்டில் எனக்கான தனியறை

-கவிஞர் பூராம் உடல்பூத்து மலர்ந்த நாளொன்றில் காற்றின் இருத்தலைப் போலக் காமம் வாடையின் காற்று உள்ளத்தை உருக்குலைக்க இரவுகள் இங்கிதம் மறந்தொழிய ஊ

Read More

நினைவுகள்

-கவிஞர் பூராம் கண்குளத்தில்  விழுந்து மூச்சடங்கி போனேன் இதயபிச்சியில் தேனலைந்து தொலைந்து போனேன் பொன்தாள் மண்ணடியில் கிடந்துறங்கும் என்னை நினைவிரு

Read More

வரைந்த ஓவியத்தில் ஒளிந்துகொண்ட கோடுகள்

-கவிஞர் பூராம் கடந்து சென்ற பாா்வையில் காற்றோடு உறவாடி காலம்காணா வானோடு நிலைத்திருந்து கண்களைக் கேட்டேன் காட்டு அவனது இதயத்தை என்று! காணும்

Read More

படைப்பின் வழிப்பயணம்!

-கவிஞர் பூராம் (முனைவா் ம.இராமச்சந்திரன்) புதிராய் ஈா்க்கும் மிளிரொளி வானத்தின் பாய்ந்து வரும் தூசியில் ஆண்டுகள் கோடியின் அணுத்தவம் மௌனத்தின் பே

Read More

சூழல்

கவிஞர் பூராம் தூரலொடு கூடிய பெருமழை கூட்ட நெரிச்சலில் அவளுக்கருகில் அவன் விரும்புவதில்லை இதுபோன்ற நெருக்கத்தை அவளின் பரிசம் அவனை விலக மறுத்த

Read More

கல்வி

-கவிஞர் பூராம் பிஞ்சு விரல்கள் வலி தாங்காமல் மனம் கண்களில் குளம் வலிந்தோடும் கன்னத்தி்ன் நீா் சுட்டது என்னை கூன்விழுந்த முதுகு கவிழ்ந்த

Read More

ஹைக்கூக் கவிதைகள்

கவிஞா் பூராம் (முனைவா் ம.இராமச்சந்திரன்) 1.பிழை. மழழை பேசும் வாா்த்தைகள் அனைத்தும் கவிதை 2. பணமுதலை. உழைத்து உழைத்து அனாதையானது நடுத்த

Read More