நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 69

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் 69. தூது குறள் 681: அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 65

-நாங்குநேரி வாசஶ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  65.சொல்வன்மை குறள் 641: நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம் யாநலத் துள்ளதூஉம் அன்று காரியத்த சாதிக்

Read More