கோ. ஆலாசியம்

கோ. ஆலாசியம் என்கிற ஹாலாஸ்ய சுந்தரம், இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்து இப்போது சிங்கப்பூரில் வாழ்ந்து வருகிறார். கப்பல் கட்டும் துறையில் மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பொறியியளாராக பணி புரிந்து வருகிறார். மகாகவி பாரதியின் மீது தீவிர பற்று கொண்ட இவர் தமிழைத் தொடர்ந்துப் படித்து வருவதாகக் கூறுகிறார்... வலைப்பூ: http://tamizhvirumbi.blogspot.sg/