நுண்கலைகள்வண்ணப் படங்கள்

அழகுப்பூக்கள்…. அண்மையில்

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன்

வரவேற்கும் அழகான கொத்துப்’பூ’..

மழலையின் மயக்கும் சிரிப்’பூ’..

குறும்புப் பார்வையின் குறுகுறுப்’பூ’..

தட்டாரப்பூச்சியின் துறுதுறுப்’பூ’..

இலையா?.. பூச்சியா? எது அழகென ஒரு மலைப்’பூ’..

செயற்கையிலும் அழகுண்டென ஒரு நிரூபிப்பூ” ..

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க