சு.கோதண்டராமன்

ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும்
சிந்தையே ஆகக் குணம் ஒரு மூன்றும் திருந்து சாத்து விகமே ஆக
இந்து வாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்த எல்லையில் தனிப் பெருங் கூத்தின்
வந்த பேரின்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார்.
(பெரியபுராணம் – திருமலைச் சருக்கம் 252)

சுந்தரர் இந்து வாழ் சடையானின் தனிப் பெருங் கூத்தைக் காண்கிறார். பேரின்பம் தரும் காட்சி அது. அதைக் காண இரு கண்கள் போதுமா? போதவில்லை.

இது போன்ற நிலைகளை வர்ணிக்கும்போது புலவர்கள் ஆயிரம் கண் வேண்டும் என்று சொல்வது வழக்கம். சேக்கிழார் சற்றே வித்தியாசமாகச் சொல்கிறார். செவி, தோல், நா, மூக்கு ஆகிய பிற பொறிகளின் சக்தியையும் இரவல் வாங்கி கண்கள் தம்மை வலுப்படுத்திக் கொண்டு அந்தக் காட்சியைக் காண்கின்றனவாம். பிற பொறிகள் சக்தி இழந்து, செயல் இழந்து நிற்க, கண்கள் மட்டும் ஆனந்த நடனத்தை அள்ளிப் பருகினவாம்.

ஒரு பொறியின் சக்தியை மற்றொரு பொறி பெற்றுக் கொள்ள முடியுமா அல்லது இது புலவரின் கற்பனையில் மட்டுமே சாத்தியமாகக் கூடியதா? நமக்குத் தெரியாது.

ஆனால் ஒரு பொறியின் வேலையை மற்றொரு பொறி செய்வது சாத்தியம் என்று அறிவியல் கூறுகிறது. 1-3-2012 இந்து நாளிதழில் வந்த இந்த செய்தியைப் பாருங்கள். மூளையில் கண்ணுக்கு என்று உள்ள பகுதியைத் தூண்டினால் கண்ணே வாசனை அறியும் சக்தியையும் பெறுகிறதாம்.

Smelling the roses with one’s eyes
A new study reveals for the first time that activating the brain’s visual cortex with a small amount of electrical stimulation actually improves our sense of smell. The finding was published in the Journal of Neuroscience.
“In particular we wanted to test the idea that activation of brain regions primarily dedicated to one sense might influence processing in other senses.
We found that electrically stimulating the visual cortex improves performance on a task that requires participants to identify the odd odour out of a group of three.”
“This study shows that on a basic level the brain structures involved in different senses are really quite interconnected in everyone.
This ‘cross-wiring’ of senses is found in people with synesthesia, a condition in which people see the colour of numbers or smell words, or hear odours for example,” says Dr. Johan Lundstrom at Monell Chemical Senses Center.
TMS (transcranial magnetic stimulation) was directed towards the visual cortex to improve visual perception. Since TMS alters brain activity in a targeted area, it provides a powerful test of the hypothesis that visual cortex activation changes olfactory perception.

 

படத்திற்கு நன்றி:http://www.ayurvedalive.in/keep-your-eyes-healthy-beautiful

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “கண்ணால் வாசனை அறிய முடியுமா?

 1. அருமையான கட்டுரை.உயிரினங்களின் மனம், மூளை, ஆத்மானுபவம், பஞ்சேந்திரியங்கள் ஆகியவை இயங்குவதில் ஒரு ரஸவாதமுண்டு. Dr. Johan Lundstrom அவர்களின் ஆய்வின் பயன் ஒரு துளி. சேக்கிழார் கண்டது அந்த ரஸவாத ஞான பிரவாகம். ‘கண்ணால் கண்டதும்’ காதால் கேட்டதும்’ என்று சொல்லப்படும் வழக்காடு கூட ஒரு துளி தான். மனம் கற்பனை செய்ய, ஆத்மானுபவம் அதை படைப்பாற்ற, மூளை அதற்கு,பஞ்சேந்திரியங்களின் உறுதுணையுடன், உரு அளிக்கிறது. மனம், மூளை, ஆத்மானுபவம், பஞ்சேந்திரியங்கள் ஆகியவற்றின் இயக்கதை எப்படி மாற்றி அமைத்துக்கொண்டாலும், பொருந்தும். அதற்கு பெயர் பக்தி.இன்னம்பூரான் 

 2. அற்புதம் ஐயா! வெகு சிறப்பான ஆன்மீக அறிவியல் ஆய்வு!
  செவியால் பார்க்கும் சாத்தியக்கூறு இயற்கை அமைப்பிலே உண்டு – பாம்புகளுக்கு இந்த வரப்பிரசாதமுண்டு. அதனாலேயே கட்செவி என்போம். பாம்புகளுக்கு – வாசனை அறியும் திறன், பிளந்த நாவிலும் வாலின் நுனியிலும் உண்டு. இது பாம்புகளுக்கு உள்ள இன்னுமொரு வரப்பிரசாதம்.
   
  மனித மூளையின் மையப்பகுதி பாம்பு மூளை எனப்படும் – reptilian brain – என்பார்கள்-

  இங்கு படத்தில் காண்க: 
  http://www.zenlawyerseattle.com/wp-content/uploads/2010/05/Brain-Triune_2.gif

  எனவே மூளைக்குத் தரும் தகுந்த தூண்டுதலின் மூலம் – பாம்பு மூளையின் பகுதிகள தூண்டப்பெறுவது சாத்தியமே பிற உறுப்புகளின் புலனுண்ர்வை கண்கள் பெறுவது சாத்தியமே.

  இதனைத் தலை கீழாக அணுகி பார்வையற்றவர்களுக்கு – என – காதின் வழியே பார்க்கவைக்கும் சாதனங்கள் ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கும் வந்துவிட்டன.

  இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் – நமது ஆன்மிகம் – இதனை அறிவியலுக்கு முன்பாகவே – கண்டுபிடித்து இய்ம்பிபோயிருக்கிற பிரமிப்பு தான்.  

  இதில் சேக்கிழார்ப் பெருமான் தனித்துவ நுணுக்கங்களைக் காட்டுகிறார். 
  சேக்கிழாரும் ஐன்ஸ்டீனும் என்கிற எனது கட்டுரை ஒளி எனும் அலகு பற்றியது.
  காண்க ambarathooni.blogspot.com/2011/06/blog-post_05.html

  சிறப்பு செய்கிறீர்கள் – தமிழுக்கும் தரணிக்கும்.

  வியந்து வணங்கி நிற்கிறேன் – தங்கள் பணி கண்டு! 
   
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *