‘காந்தி, தலைமைச் செயல் அலுவலர்’

0

‘காந்தி, தலைமைச் செயல் அலுவலர்’ என்ற தலைப்பில் நிகழும் கூட்டத்திற்கான அழைப்பிதழ்:

Gandhi_the_CEO

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *