என்னைப் பற்றிய பாடல் – 10

(Song of Myself)

எதிலும் நீ இருக்கிறாய் ..!

(1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் -1)

எதிலும் நீ இருக்கிறாய் ..!

மூலம் : வால்ட் விட்மன்

தமிழாக்கம் : சி, ஜெயபாரதன், கனடா

 

 

உள்ளும் புறமும் தெய்வாம்சம்
எனக்குள்ளது ! நான்
எதைத் தொட்டாலும், யாரேனும்
எனைத் தொட்டாலும்
எனக்குப் புனித மாகும் !
பிரார்த்தனை மணத்தை விட எனது
அக்குள்ளின் வாசனை
மிக்க நேர்த்தி யானது !
எனது சிரமானது
ஆலயம், பைபிள் போன்ற
சமய விதிகளை விடச்
சாலச் சிறந்தது !
ஒன்றைவிட நான் மேலாய் வேறொன்றை
வழிபட்டால் அது என்
உடலுறுப்பின் வளர்ச்சியால் தான் !

என் பளிங்கு வார்ப்பில்
இருப்பது நீ !
நிழலில், நில வசிப்பில்
இருப்பது நீ !
நிமிர்ந்த குதிரை ஓட்டி நீ !
என் உழுத நிலத்தில்
எது புகுந்தாலும்
அது நீதான் !
என் செழித்த குருதி நீ !
என் வாழ்வின்
வெளுத்த பாலோட்டம் நீ ! நான்
அழுத்தித் தழுவும் மார்பு நீ !
எந்தன் மூளை
உந்தன் ஆன்மீகச் சுழற்சி !
சொட்டுச் சொட்டாய்க் கசியும்
மேப்பிள் மரச்சார் நீ !
கோதுமை ஆண்மை நார் நீ !

தாராளமாய்க் கொடை அளிக்கும்
சூரியன் நீ !
என் முகத்துக்கு
ஒளியும் நிழலும்
அளிக்கும் ஆவி முகில் நீ !
வேர்க்கும் சிற்றோடை, பனித்துளி நீ !
உடல் உறுப்பை எழுப்பும்
உணர்வுத் தென்றல் நீ !
தேக்கு மரக் கிளைகள் நீ !
அகன்ற செழிப்புத் தளங்கள் நீ !
சுழிவுப் பாதை களில்
இளைப்பாறும் சுமைதாங்கி நீ !
நின் கைகளைப் பற்றினேன்,
நின் முகத்தில் முத்த மிட்டேன்,
நானென்றும் தொடும்
மானிடப் பிறவி
நீ ஒருத்தி தான் !

+++++++++++++++++++++++++++++

தகவல்:

 1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
  Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
  [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (March 27, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *